>>KUD MOST<<

 

 

 

 

Most sa fotografije je čuvena ćuprija na Drini u Višegradu a rijeka Drina je kroz historiju predstavljala granicu između zapadnog i istočnog (Bizantije) rimskog carstva a kasnije između pravoslavlja i katoličanstva. Kroz prošlost se veže uticaj Islama za vrijeme Osmanske vladavine (1463 – 1878) na društvena zbivanja duž rijeke Drine. Pored zajedničkog i suživota  kroz vijekove su se dešavali uvijek i ponovo ratni sukobi. Tako su se u prvom svjetskom ratu (1914/15) dogodili žestoki sukobi između austro-ugarskih i srpskih trupa. U drugom svjetskom ratu su četnici na ćupriji vršili pokolj nad Muslimanskim stanovništvom. Za vrijeme prošlog rata u Bosni od 1992 do 1995 godine je grad  Goražde u neposrednoj blizini Višegrada , na tragičan način postao poznat.

I danas rijeka Drina svojom plovnom dužinom predstavlja granicu između Srbije i Bosne i Hercegovine.Sa rijekom Tarom ona formira najduži hidrološki sistem Dinarskog gorja od 500 kilometara. Inače rijeka Tara i Piva svojim ulijevanjem kod Šćepan polja čine rijeku Drinu.Rijeka Drina je pritoka Save i preko Dunava ćini sliv Crnog mora. Uz sve to je i najvažnija rijeka zapadnog Balkan u proizvodnji struje.Mnogobrojna akumulaciona jezera i hidrocentrale se nalaze u središnjem toku ove rijeke.Most sa slike koji je izgradio veliki osmanski vezir po imenu Mehmed Paša Sokolović godine 1577 veže dvije obale malog bosanskog gradića Višegrada i svjedoči o nemirnoj prošlosti. Veliki plato zvana Kapija u središtu Višegrada služio je vijekovima kao sastajalište a početkom prvog svjetskog rata 1914 godine je oštećen a mnogo kasnije je obnovljen. Utemeljitelj ćuprije Mehmed Paša Sokolović potiče iz okoline Višegrada i kao regrut Osmanskog carstva dolazi u Istambul gdje postaje veliki vezir. I u silnom bogatstvu ne zaboravlja svoje porijeklo te gradi mnogobrojne zadužbine u Bosni i Crnoj Gori između ostalog pet mostova, jednu džamiju u malom gradiću Rudo itd. itd.

Čuveni putopisac Evlija Čelebija (poznat i kao Derviš Memed Cili 1611-1682) opisuje sredinom 17 stoljeća Višegrad kao: grad na rijeci Drini sagrađen ispod jednog jajolikog i jednog pitomog do neba stršećeg  brda.Grad je sagrađen od kamena u obliku petougla sa gradskom kapijom,  jednom malom džamijom i jednim prilično velikim magacinom za municiju. U njemu se nalazi vojska i vojničke kuće a sam grad ima oko 700 kuća i jedan Han u obliku tvrđave koji može uz sve da zbrine i oko 10.000 konja.

Višegrad (na slavenskom dvorac) je danas jedan mali grad sa otprilike 20.000 stanovnika. Nalazi se na magistralnom putu 761  Užice – Sarajevo 10-etak  kilometara zapadno od granice sa Srbijom. Po zauzimanju Bosne od strane Austrougarske izgrađena je uskotračna pruga Užice – Sarajevo na kojoj je jedna od stanica bio i Višegrad. Na ovoj pruzi je saobraćala parna lokomotiva u narodu poznata kao „Ćiro“ a ista je tokom 70-ih godina zatvorena. I danas se pred kulturnim muzejom u Višegradu nalazi izložena ova uskotračna parna lokomotiva.

Prije rata u Bosni 1992 – 1995 godine opština Višegrad je imala 21.199 stanovnika a od toga:62,8% Muslimanskog i 32,8 % Srpskog življa. Grad je iz više razloga imao strateški značaj  jer  između ostalog leži na relaciji Sarajevo-Beograd a tu se nalazi i velika hidrocentrala.

Šestog aprila 1992 godine se Višegrad našao na udaru srpskih jedinica a 12 aprila je grad pao pod kontrolu Jugoslovenske narodne armije. Kada se JNA u maju mjesecu povukla grad su preuzele lokalne srpske snage koje su odmah počele sa etničkim čišćenjem i progonom nesrpskog stanovništva. U Višegradu i okolini se dešava na stotine ubistava i silovanja kao i rušenja domova nesrba kao i obje postojeće džamije.

Svojim djelom „Na Drini ćuprija“ je pisac i nobelovac Ivo Andrić podigao spomenik kulture kako rijeci Drini, gradu Višegradu tako i svojoj zemlji